Abonnent

– Bevar Bårdsund, bygg tunnel under

Nyhende: – Ei ny firefelts bru som blir liggjande i 30 meters høgd over Bårdsund vil bli eit enormt støymoment langt vidare enn nærmiljøet i Bårdsund.
Abonnent

E39: Å bli, eller ikkje bli?

Nyhende: Kari og Einar Frøyseth må snart ta stilling til eit stort spørsmål: Viss brua kjem i land på Nese, kvar går vegen vidare for dei?

LESARBREV: Ein stad lyt grensa gå!

Debatt: – At no fylkespolitikarane solar seg i glansen av å få pris for å vera mest miljøvenlege innan sjøtransport, blir rimeleg patetisk, skriv Tore Atle Humlevik.
Nettkamera
Nettkamera frå Våge
Røysting
Abonnent

Eit viktig samarbeid tek form

Nyhende: Sist torsdag hadde 24 elevar frå naturbruklinja ved Fusa vidaregåande skule sitt fyrste møte med skogryddingsprosjektet på Fluøyane.